Arbetsmiljö

Vi skapar trygga, säkra och attraktiva arbetsplatser. En god, trygg och säker arbetsmiljö är utan tvekan en konkurrensfördel och en fråga av stor strategisk betydelse vid val av leverantör

Inom vårt koncernbolag Kungsmontage Byggentreprenad samarbetar vi med Sveriges Byggindustrier och Stockholm Byggmästareförening för att ständigt förbättra säkerheten i det dagliga arbetet genom kontinuerlig utbildning i arbetsmiljöfrågor. Vi analyserar oönskade händelser och strävar efter att eliminera risker.

Aktuella exempel på detta är legitimationssystemet ID06 och den nya kompetensdatabasen som säkerställer att kortinnehavaren arbetar för en seriös entreprenör, har rätt utbildning och behörigheter. Ett annat exempel är den nya lagen om närvaroliggare i byggbranschen.

Den psykosociala miljön är också en viktig aspekt. Noggrann planering, tydliga förväntningar och delaktighet är viktiga parametrar för att undvika stress och ohälsa på arbetsplatserna. Våra projektledare spelar här en mycket viktig roll.