Kungsmontage byter namn

9 februari 2023 registrerades namnändringen som innebar att Kungsmontage Byggentreprenad blev Kungsmontage Projektutveckling.

Kungsmontage byggentreprenad grundades 1987 på Kungsholmen i Stockholm. Uppdragen som till en början bestod av gipsentreprenader har med åren vuxit i både storlek och omfattning. Idag erbjuder bolaget tjänster som täcker hela kedjan från detaljplan till nyckelfärdiga hus. I takt med att erbjudandet förändrades var också en namnändring på sin plats och under 2023 registrerades det nya namnet Kungsmontage Projektutveckling.

Här kan du läsa mer om vår historia.

Vi bygger
för framtiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.