Kungsmontage vinner upphandling i projekt ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus

På uppdrag av Region Stockholm genom Locum utför Kungsmontage inre stomkomplettering och invändiga byggnadsarbeten inom projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus norr om Stockholm.

Den nya vårdbyggnaden ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar vid Danderyds sjukhus. Målsättningen är att skapa en flexibel vårdbyggnad där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Byggnaden om 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket. Vårdbyggnaden kommer att inrymma totalt 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akutvård, kirurgi, endoskopi, ortopedi, njurcentrum samt inskrivning och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och kontraktssumman uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Byggstart sker i juli 2022 och arbetet förväntas vara färdigställt till sommaren 2024.

Illustration: Locum/Carlstedt arkitekter/CF Møller

Vi bygger
för framtiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.