Följ utvecklingen av kvarteret Brytaren mindre

På uppdrag av Kungsvåningen uppför Kungsmontage kvarteret Brytaren mindre i Sveriges första naturbana stadsdel – Centrala Nacka. Nu finns möjligheten att följa byggprocessen i realtid via en kamera.

Kungsvåningen äger fem huskroppar i kvarteret som i färdigställt skick inrymma totalt 112 hyreslägenheter och åtta verksamhetslokaler. Stommen är på plats och den här veckan påbörjas våning åtta i de två första husen. Byggnationen dokumenteras i en molntjänst kopplad till en kamera som fotograferar fastigheten var tionde minut. På så sätt kan framtida hyresgäster och andra intressenter följa byggprocessen oavsett vart de befinner sig.

Klicka här för att se projektet växa fram!

Byggnaderna i kvarter Brytaren mindre har varierad arkitektur men präglas av en gemensam naturban profil i enlighet med övrig bebyggelse i stadsdelen. Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur där variation, mångfald och kontraster kombineras med grönska. Det naturbana präglar gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka. Här samsas urbana stadskvarter och stadsparken med skog och berg.

Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden.

Vi bygger
för framtiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.