Kungsmontage certifieras enligt BKMA

Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA lanserades under hösten 2021 och ersatte de två tidigare verksamhetsledningssystemen BF9K och Povel. Hittills har fler än 300 byggföretag anslutit sig och Kungsmontage Byggentreprenad är ett av de första bolagen att erhålla en certifiering.

Enligt Byggföretagen utgör BKMA stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen. Systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet samtidigt som det ger trygghet för företagets kunder. Etablerade rutiner, från ledningsmöten till sista spiken, gör det enklare att uppfylla kunders, myndigheters och andra företags krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner säkrar genomförandet och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

”Det är en kvalitetsstämpel vi är mycket stolta över. Certifieringen är ett kvitto på den höga kvalitet som Kungsmontage levererat under många år i branschen. Nu ser vi fram emot att ta oss an fler och större uppdrag.” säger Christer Bjelkert, VD för Kungsmontage Byggentreprenad.

Syftet med BKMA är att öka transparensen och effektiviteten inom byggbolag samt kvaliteten på det arbete som utförs. Med en certifiering kan man vara säker på under vilka förutsättningar man anlitar ett bolag och certifieringen kan därmed agera kvalitetsstämpel och vägledning vid upphandlingar.

”En fullt ut kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet ger avgörande konkurrensfördelar vid nationella upphandlingar och projekt. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Vi är glada att Kungsmontage nu är certifierade.” säger Lennart Andersson på Byggföretagen.

Läs mer om BKMA på Byggföretagens hemsida.

Vi bygger
för framtiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.