Kommunikationsansvarig
Alva Eriksson
070-871 40 92
alva.eriksson@kungsvaningen.se