Finansiell information

Vi är stolta över att vara ett av de 477 företag, av Sveriges totalt 558 441 aktiebolag, som har haft högsta kreditvärdighet under perioden 1998-2019

Vi har över tiden varit en av Sveriges mest lönsamma bygg- och fastighetsutvecklingskoncerner med högsta kreditvärdighet utan avbrott sedan 1998 och med nyckeltal väsentligt över branschens genomsnitt.

Sedan starten 1986 har Kungsvåningen och Kungsmontage, trots stora konjunktursvängningar i branschen, visat stabil tillväxt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.