Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vi på Kungsvåningen värnar om våra kunders integritet och strävar alltid efter att samla in personuppgifter på ett säkert och hänsynsfullt sätt.

Kungsvåningen Förvaltning AB, orgnr. 556422-2668, Box 2012, 132 02 Saltsjö-Boo, info@kungsmontage.se, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Kungsvåningen.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du anmäler dig till vår bostadskö. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter

Vi behandlar endast uppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har även rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det till Datainspektionen HÄR.

Personuppgiftsbiträden

Kungsvåningen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer, i de fallen tecknar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhet

Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter oss. Vi hanterar endast den informationen vi anger vid insamlingen av personuppgifterna, och endast av de personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete. Lagringen sker enligt branschstandard för säkerhet.