Danderyds Sjukhus Ny VB 61

På uppdrag av Region Stockholm genom Locum utför Kungsmontage en större stomkompletteringsentreprenad vid Danderyds sjukhus i norra Stockholm.
Vårdbyggnaden ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar vid Danderyds sjukhus. Målsättningen är att skapa en flexibel vårdbyggnad där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnationer.

Den nya vårdbyggnaden om 33 900 kvadratmeter och 14 våningar placeras direkt väster om akutvårdsbyggnaden och får en helikopterflygplats på taket. Vårdbyggnaden kommer att inrymma totalt 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akutvård, kirurgi, endoskopi, ortopedi, njurcentrum samt inskrivning och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Locum har delat upp byggnationen i åtta delar, där Kungsmontage utför en större stomkompletteringsentreprenad. Stomkompletteringen omfattar 12 olika delenttreprenader inklusive bland annat gipsväggar, smide, brandtätning, golvavjämning och golvläggning.

Illustration: Locum/Carlstedt arkitekter/CF Møller

Om fastigheten

Typ: Nyproduktion
Byggår: 2023
Plats: Danderyd
Omfattning: Stomkomplettering
Beställare: Locum
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Christer Bjelkert
VD
Christer.bjelkert@kungsmontage.se