Fittja Centrum

Kungsmontage byggde nytt vård- och omsorgsboende ovanpå Fittja Centrum
Kungsmontage höjde centrumbyggnaden för ett nytt vård- och omsorgsboende i tre våningar för Botkyrka kommun samt en utbyggnad av service i gatuplanet med glasade fasader som vänder sig mot Fittjas Centrums nya gågata.

Som första etapp av utvecklingen av Fittja fick Kungsmontage uppdraget att höja befintlig centrumfastighet med 3,5 våningar. Entreprenaden innebar att initialt stärka befintlig stomme med smide för att sedan bygga ett nytt installationsplan ovanpå befintligt centrum och under det nya vård- och omsorgsboendet.

Under entreprenaden hölls centrumverksamheten igång vilket bland annat innebar att tunga lyft fick genomföras nattetid. I samband med entreprenaden lates även ny plåtfasad över hela centrumbyggnaden.

Om fastigheten

Typ: Påbyggnad
Byggår: 2018
Plats: Fittja, Botkyrka
Omfattning: 3,5 våningar installationsplan och vård- och omsorgsboende
Beställare: Kungsvåningen AB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Christer Bjelkert
VD
Christer.bjelkert@kungsmontage.se