Kungliga Musikhögskolan

På Östermalm i Stockholm byggs Kungliga Musikhögskolan där höga krav ställs på utformning och konstruktion avseende akustikförhållanden.
Skolan får en tydlig entré i glas mot Valhallavägen för att knyta samman den omkringliggande staden med den kreativa mötes- och utbildningsplats som Musikhögskolan är. Invändigt byggs flexibla konsertsalar, övningssalar och arbetsrum för personalen.

Kungsmontage utför en innerväggsentreprenad med tilläggsbeställning av gipsväggar i expansionsutrymmen, Hus 1.

I detta uppdrag ställs ovanligt höga ljudkrav, exempelvis en stor konsertsal där väggarna ska klara 78 decibel, en slagverkssal med 6 lager golvgips på väggarna för att klara 90 decibel och musikundervisningsrum med specialkrav på akustik.

Om fastigheten

Typ: Nyproduktion
Byggår: 2015
Plats: Östermalm, Stockholm
Omfattning: Stomkomplettering
Beställare: NCC
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Christer Bjelkert
VD
Christer.bjelkert@kungsmontage.se